ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ми дійсно серйозно ставимося до безпеки персональних даних усіх користувачів веб-сайту, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Нами буде вжито всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності до вимог чинного законодавства і виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Ця Політика конфіденційності, обробки та захисту персональних даних (далі – Політика або Політика конфіденційності) БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ФАВБЕТ ФАУНДЕЙШН” (далі – Товариство) розроблена на підставі Закону України «Про захист персональних даних» та діє відносно всієї інформації, яку Товариство може отримати про благодійника під час використання останнім веб-сайту Товариства. Дана Політика детально роз’яснює порядок збирання та обробки персональних даних.

Ця Політика конфіденційності є публічним документом, що розроблений Адміністрацією веб-сайту та доступна будь-якому Користувачу в мережі Інтернет при переході на посилання «Політика конфіденційності».

Використовуючи форму та вносячи персональні дані в неї, Користувач сайту підтверджує надання згоди суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, згідно із запропонованими умовами даної Політики конфіденційності, а також умови їх обробки відповідно до ст.ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних». Також він надає згоду на збір і обробку персональних даних.

1. Основні принципи політки конфіденційності.

 1. В даній Політиці терміни вживаються у наступному значенні:
  • база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
  • згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;
  • обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
  • персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
  • суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються;
  • третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних;
   всі інші терміни в Політиці вживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України, включаючи ратифіковані в Україні міжнародні нормативно-правові акти.
 2. Дана Політика розроблена з метою інформування суб’єктів персональних даних про порядок обробки їх персональних даних під час відвідування/користування Веб-сайтом, а також з метою забезпечення захисту їх персональних даних під час такої обробки.
 3. Володільцем персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій веб-сайту є Благодійний фонд. Фонд має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства.
 4. Фізична особа є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, якщо вона є відвідувачем Веб-сайту, в т.ч. якщо вона використовує будь-які опції, доступні на Веб-сайті.
 5. Метою обробки персональних даних, отриманих в процесі функціонування Веб-сайту, є здійснення Фонду своєї статутної діяльності.

2. Збір та використання персональних даних

 1. Фонд збирає тільки ті персональні дані Користувача, які свідомо і добровільно надані Користувачем як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Веб-сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки. Фонд може збирати та обробляти інформацію про Користувача, яку Користувач надаєте шляхом: використання Веб-сайту та опцій Веб-сайту, підписання на отримання оновлень електронною поштою, надання благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій Веб-сайту, комунікації з Фондом через опції, доступні на Веб-сайті, тощо.
 2. Персональні дані, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оформленій за формою, визначеною відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України “Про запобігання корупції”.
 3. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
  1. закінчення строку зберігання даних;
  2. припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;
  3. видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;
  4. набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.
 4. Фонд може використовувати Ваші персональні дані лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством, зокрема (але не обмежуючись), 1) з метою обробки Вашого запиту (звернення) до Фонду, вчиненого за допомогою Веб-сайту, 2) з метою забезпечення надання Вами благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій, доступних на Веб-сайті, 3) з метою реалізації інших статутних цілей Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством.
 5. У разі виявлення відомостей про особу, які не відповідають дійсності, такі відомості мають бути невідкладно змінені або знищені.
 6. Фонд не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, окрім випадків, визначених законодавством.
 7. На Веб-сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі веб-сайти не буде поширюватись. У зв’язку з чим, Організатор рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані.

3. Права Користувачів

 1. Особисті немайнові права на персональні дані Користувача є невід’ємними і непорушними. Користувач, згідно Закону України «Про захист персональних даних», має право:
  • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким Володільцем та Розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи до суду;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
 2. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних.
 3. Вимога відкликати згоду на обробку персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) Користувача, дату народження, його місце проживання, засоби зв’язку із Гравцем (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані щодо яких відкликається згода на обробку Організатором.
 4. Користувач має право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та/або зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається володільцем впродовж 10 днів з моменту отримання. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані Користувача (їх частина) обробляються незаконно володілець припиняє обробку персональних даних Користувача (їх частини) та інформує про це Користувача. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані Користувача є недостовірними, володілець припиняє обробку персональних даних Користувача та/або змінює їх склад/зміст та інформує про це Користувача.
 5. Вимоги надсилаються у письмовій формі на адресу: Україна, 04073, місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 8, приміщення 1, БО “БФ “ФАВБЕТ ФАУНДЕЙШН”, або в електронній формі через електронну пошту: [email protected]

4. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Фонд залишає за собою право переглядати та змінювати положення даної Політики. Актуальна редакція цієї Політики розміщена на Веб-сайті за посиланням: Політика конфіденційності.